Welkom bij ‘Zorg voor Gouden Jaren’

WELKOM

‘Zorg voor Gouden Jaren’ is de naam van de Senioren Coach Praktijk van Roos de Graaf.

Coaching van senioren (60 – 106+) of hun mantelzorgers ondersteunt het omgaan met het proces van ouder worden. Het is een trend dat ook ouderen zich laten coachen in de huidige maatschappij.

Als seniorencoach begeleid ik senioren, die veelal nog zelfstandig wonen of in een kleinschalige dan wel grotere woonzorgvoorziening. Samen kijken we hoe u zélf weer meer grip kunt krijgen én behouden op uw leven en op het doorgaande proces van verandering en aanpassing dat veroudering is. Uitgaande van de mogelijkheden die er NU zijn gaan we samen kijken hoe u uiteindelijk zélf invulling kunt geven aan uw wensen en verlangens. Met als resultaat, ondanks de toenemende beperkingen en zorgbehoeften, een zo gezond mogelijke, gelukkige en vitale oude dag met gouden glans.

HERKENT U ZICH IN HET VOLGENDE?

Bent u 60 jaar of ouder en herkent u bijvoorbeeld één of meerdere van de volgende problemen in meer of mindere mate:

 • het gevoel van somberheid, eenzaamheid of sociaal isolement;
 • het gevoel dat uw identiteit verdwijnt wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt;
 • bevangen door het gevoel van zinloosheid: dat u er niet meer toe doet en niets meer bij te dragen hebt in de maatschappij;
 • dat u de regie kwijt aan het raken bent over uw eigen leven;
 • dat u zich minder gelukkig voelt ondanks dat de zorg zo goed mogelijk geregeld is en het fysiek misschien best goed met u is;
 • dat u het levenseinde vreest;
 • dat u erover tobt hoe u het proces van veroudering zo lang mogelijk voor u uit kunt schuiven.

LEVENSVRAGEN EN DOELEN

Of tobt u over andere zaken of dingen die er spelen? Dat hoéft niet zo te blijven en kan ook anders. Zolang ouderen een zekere openheid daarvoor weten te vinden en vast te houden, zich actief blijven ontwikkelen én geregeld nieuwe of bestaande bezigheden oppakken waaraan ze plezier beleven, kunnen zij ondanks dat de zorgbehoeften en beperkingen toenemen, tot op hoge leeftijd geestelijk fris, fit en flexibel blijven. Zolang u uw brein blijft uitdagen, blijft het lang fit. Oefenen op een lach en een traan bij elk verschijnsel van achteruitgang. Oefenen in los laten, acceptatie en aanvaarding. Oefenen om te kijken naar wat er wél mogelijk is.

Door zelf méér grip te krijgen op de eigen situatie, er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan, uitgaande van de mogelijkheden die er op dat moment zijn, kunnen gevoelens van somberheid, eenzaamheid, zinloosheid of ongelukkig zijn, verminderen, en zult u zich mentaal beter gaan voelen.

Thema’s waarover ik met mensen in gesprek en aan de slag ga, komen veelal voort uit niet-medische “levens”vragen en problemen die er bij ouderen steeds meer kunnen gaan spelen op het gebied van verlies (van o.a. geliefden, gezondheid, mobiliteit of werk), zingeving en somberheid of eenzaamheid.

Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, inspiratie, levensbeschouwing en waarden. Het kunnen grote vragen zijn over zin en bedoeling van het leven. En het kunnen ook de kleine vragen zijn die zich in het alledaagse afspelen. Van ‘wat maakt het leven de moeite waard?’ tot ‘wat maakt de dag de moeite waard?’.

Doelen om binnen de coaching bijvoorbeeld naar te streven:
– zélf weer grip krijgen op de dingen die u gelukkig maken en zin geven;
– zich gehoord en gesteund voelen bij uw (levens)vragen of wensen;
– meer balans tussen zorg voor uzelf en voor een ander;
– voorkomen/verminderen van evt. sociaal isolement;
– zich krachtiger voelen;
– meer gouden glans ervaren!

VOOR WIE

De diensten binnen de senioren-coachpraktijk zijn gericht op senioren in de leeftijd van 60-106+. Het resultaat waarnaar gestreefd wordt is dat het gevoel van mentaal welbevinden -en daardoor de kwaliteit van een betekenisvol leven- zal verbeteren. Uitgangspunten hierbij zijn de eigen mogelijkheden en wensen van de senioren.

Oók richt de begeleiding van ‘Zorg voor Gouden Jaren’ zich op:

 • kinderen van senioren;
 • mantelzorgers van senioren;
 • lokale overheden, organisaties en instellingen die werken mét en vóór ouderen.

De begeleiding is bij deze groepen onder andere erop gericht hoe je zó kunt bijdragen in de relatie dat het mentale welbevinden bij ouderen verbeterd kan worden. Tevens kan het streven naar een betere balans tussen zorg voor jezelf en zorg voor de ander doel van de begeleiding zijn.

WERKWIJZE

Omdat ik vind dat ouderen ertoe doen, en dat zij vanuit hun eigen verlangens naar zingeving en een betekenisvol leven, van betekenis kunnen zijn voor hun eigen en ook andere generaties, heb ik een aantrekkelijk dienstenaanbod ontwikkeld in de vorm van:

 • een 1-op-1 coachingstraject bestaande uit ong. 5 gesprekken én een V.I.P.-dagdeel ter inspiratie. Dit traject is naar uw voorkeur bij u thuis of buitenshuis en duurt ong. 4 maanden; eventueel kan dit traject uitgebreid worden met online-begeleiding;
 • een V.I.P. dag of V.I.P.-dagdeel, die in overleg mét of vóór u wordt samengesteld;
 • inspirerende en waardevolle bijeenkomsten die themagericht zijn en waarvoor zowel individuele senioren als groepen senioren zich kunnen aanmelden.

‘Zorg voor Gouden Jaren’ is er ook ter ondersteuning van mantelzorgers van ouderen, lokale overheden, bedrijven, instellingen en organisaties wiens personeelsleden of vrijwilligers mét of vóór ouderen werken. Vandaar het volgende dienstenaanbod:

 • workshops, trainingen of cursussen (Grip&Glans) aan groepen senioren, aan hun mantelzorgers én aan de mensen binnen gemeenten, bedrijven/instellingen en verenigingen die werken met of voor senioren;
 • vervangende mantelzorg: omvat naar uw wens en in overleg bijv. gezelschap, begeleiding naar dokter, samen erop uit gaan, spelletjes doen, familiebezoek, winkelen, uit eten, natuur proeven, cultuur snuiven, vakantie, een goed gesprek.

GRIP&GLANS-GROEPSCURSUS AAN SENIOREN e.a. EINDGEBRUIKERS

Nederland vergrijst, de zorgvraag en zorgkosten nemen toe. Tegelijkertijd dreigt er een enorm tekort aan zorgpersoneel. Maar als ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en een sterk sociaal vangnet hebben, vermindert dat de zorgvraag en neemt de kwaliteit van leven toe. Daaraan gepaard zullen de zorgkosten dalen.

We moeten daarom niet enkel investeren in aanpassingen aan de woning, medische en persoonlijke zorg, maar ook in de veerkracht en eigen regie van zelfstandig-wonende ouderen. Samen werken aan kwaliteit van leven, gericht op plezierig en zelfstandig ouder worden. 

Bent u op zoek naar meer leefplezier, zingeving, zelfregie, participatie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid? Of verlangt u naar meer empowerment, positieve mindset, sociale steunstructuur, veerkracht?

Stichting Viven draagt hierin bij middels de verspreiding van het cursusprogramma GRIP&GLANS. Deze psychosociale interventie, bestaande uit 6 bijeenkomsten, is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijks Universiteit Groningen. Het programma is inmiddels bewezen effectief voor het verhogen van de zelfmanagement-vaardigheden en het welbevinden van ouderen. Ook is aangetoond dat het de sociale steunstructuur van ouderen versterkt en daarmee eenzaamheid vermindert. Het sluit ook naadloos aan bij andere actuele maatschappelijke thema’s als het bevorderen van zelfregie, en het verlagen van de zorgdruk en zorgkosten. Het cursusprogramma is erkend door Movisie en Vilans.

Stichting Viven werkt samen met zelfstandige ondernemers (zoals seniorencoaches !), gemeenten, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en woningcorporaties waarbij ‘langer zelfstandig thuis wonen’ een centraal thema is. Roos de Graaf is één van de docenten die gecertificeerd is dit cursusprogramma aan groepen te doceren. U kunt over de inzet van dit cursusprogramma vrijblijvend contact opnemen als individu of als gemeente, instelling of organisatie met de coachpraktijk ‘Zorg voor Gouden Jaren’.

VERTEL-INITIATIEVEN MET OUDEREN 

Uw verhaal is goud waard …… en de verhalen delen met elkaar is iets extra bijzonders!

Mensen zitten vol verhalen. Elk verhaal is interessant en elke ervaring heeft zijn eigen waarde. Doordat ouderen verhalen met elkaar uitwisselen, worden nieuwe inzichten verkregen en kunnen andere gespreksonderwerpen ontstaan. Het delen van verhalen geeft levenslust en zelfbewustzijn. Ook doet u nieuwe contacten op, en (her)ontdekt u dat uw leven waardevol was én is. Kennis over het eigen leven én die van anderen, gaan mensen, die aan de vertelkring deelnemen, als een bijzonderheid zien, als een kostbaar bezit.

In vertelkringen worden geen verhalen voorgelezen uit een boek. Het gaat om vertellen én om luisteren. U wordt naar aanleiding van een thema of onderwerp uitgenodigd tot vertellen van uw eigen belevenissen en ervaringen óf tot goed luisteren naar elkaar en elkaars verhaal te horen. Dat kan een oppervlakkig verhaal zijn, of iets dat dieper zit. Het kan over vroeger gaan, maar ook over wat u nú bezig houdt. Veelal roept de verteller hiermee gevoelens van herkenning op, van meeleven en meegenieten!

Kortom: onder begeleiding van Roos de Graaf ontmoeten ouderen elkaar aan tafel rond het eigen verhaal. Het gaat erom tijdens een aantal bijeenkomsten met dezelfde groep, verhalen te delen, te reflecteren over het leven en plezier te hebben met elkaar. Plek en tijd maken voor elkaar, stil staan en luisteren naar bijzondere verhalen van gewone mensen.

PERSONALIA, OPLEIDING EN ERVARING

In 1962 te Blaricum geboren. Sindsdien woonachtig in ’t Gooi, waarvan de laatste 25 jaar in Naarden (gemeente Gooise Meren).

Roos heeft onder andere de volgende (post) HBO-opleidingen afgerond:

 • Lerarenopleiding vak Omgangskunde;
 • Coach;
 • N.L.P. (Master Practitioner);
 • Seniorencoach.

Zij is daarnaast gecertificeerd en bevoegd om als Grip&Glans-docente de Grip&Glans-groepscursus aan eindgebruikers te geven.

In het voorjaar van 2018 heeft Roos deelgenomen aan de meerdaagse training ‘Organiseren en begeleiden van vertelinitiatieven met vitale senioren, 60+’. Deze training is een activiteit van het project ‘(G)Oud voor de buurt’, en werd gegeven door het Platform Levensverhalen (www.stichtinglevensverhalen.nl).

Sinds september 2010 is zij als coördinator vrijwillig in dienst van Stichting ‘Vier het Leven’ om culturele film-uitstapjes te organiseren en coördineren voor deelnemende ouderen uit ’t Gooi- en Eemland die veelal nog zelfstandig wonen. Tevens begeleidt zij senioren (70+) vanaf hun woonadres naar theater-, concert- of filmvoorstellingen waarna zij weer thuis gebracht worden. Onder het motto ‘Samen uit, samen genieten’ wordt alles geregeld om zorgeloos uit te gaan. Op deze manier wordt onder andere gestreefd naar het verminderen van het gevoel van eenzaamheid onder ouderen. Binnen haar coördinerende en begeleidende taken en verantwoordelijkheden zijn haar kernwoorden betrokkenheid, luisteren, betrouwbaar, positief en persoonlijke aandacht. 

Van januari 2014 tot oktober 2019 was Roos werkzaam als LIFE-coach en begeleidster bij Stichting ‘Topsport for Life’. Hier gaf zij persoonlijke en professionele coach-begeleiding aan volwassenen die leven met een levensbedreigende ziekte, onder het motto ‘Samen strijden is Topsport’. Ook bood Roos hulp bij het organiseren en uitvoeren van evenementen en onvergetelijke dagen (veelal met een sportief karakter) voor de zieken, al dan niet samen met hun direct naasten.

LANDELIJK NETWERK SENIORENCOACHES (LNS)

Het Landelijk Netwerk Seniorencoaches (LNS) is een samenwerkings-verband van een dynamische en energieke groep mensen die door de opleiding Seniorencoach van Sonnevelt Opleidingen op elkaars pad zijn gekomen. De diversiteit in kennis en ervaring, en een brede leeftijdsspreiding, waaronder ook senioren, maken dat wij elkaar creatief inspireren en op nieuwe gedachten brengen. Onze interne intervisie en het programma van onze Landelijke Studiedagen zijn verrassend wat betreft inhoud en werkvormen. Deze sfeer dragen wij uit in ons werk. Wij zijn een jong Netwerk van Seniorencoaches waarbij u (meestal) snel terecht kunt, en waarbij u steeds met dezelfde persoon die u begeleidt, contact heeft.

Binnen het LNS is Roos lid van de Stuurgroep, vertegenwoordigster van de seniorencoaches in Noord-Holland, en lid van de werkgroep ‘LNS in de markt’.

LNS over samenwerking
Wij bestuderen het ouder worden bij voorkeur in een interdisciplinaire context, vanuit de preventieve sector. Wij werken graag samen met bijvoorbeeld huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, mantelzorgmakelaars, psychologen, wijkcoaches, welzijnsinstanties, gemeenten, ouderenorganisaties, woningstichtingen.

LNS voor senioren 60 +
Kwaliteit van leven, wat betekent dat voor u, wat maakt voor u het leven zinvol? In het proces van ouder worden komen veel veranderingen op ons pad die vragen om een nieuwe oriëntatie, omgaan met eigen kwaliteiten, ons sociaal netwerk, lichamelijk functioneren, onze waarneming, ons geheugen. De Seniorencoach begeleidt u met aandachtig luisteren, compassie, aanbieden van voor u passende kaders waarbinnen u uw vragen onderzoekt, gedachten en gevoelens kunt ordenen en andere perspectieven kunt ontdekken. Hierbij staat uw eigen regie centraal.

LNS voor mantelzorgers
Wij werken als collega’s samen met mantelzorgers binnen de hulpvraag van de senioren. Mantelzorgers vragen ook voor zichzelf onze begeleiding wanneer zij met eigen vragen worstelen en/of de energie dreigt op te raken, voor, tijdens en ook na de mantelzorg-periode.

Informatie specifiek over het Landelijk Netwerk Seniorencoaches
website:     www.lns-seniorencoach.nl
email:         info@lns-seniorencoach.nl

WETGEVING

Als zelfstandig zorgverlener heeft ‘Zorg voor Gouden Jaren’ een klachtenregeling, die voldoet aan de W.K.K.G.Z, ondergebracht bij het onafhankelijke KlachtenPortaal Zorg (KPZ) te Enkhuizen. U kunt een brochure hiervoor aanvragen bij de coachpraktijk.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ‘Zorg voor Gouden Jaren’, en op iedere tot stand gekomen overeenkomst. Dit aanbod of deze overeenkomst kan dan wel schriftelijk, per email of mondeling uitgebracht zijn. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden kunnen na schriftelijk verzoek kosteloos worden toegezonden.

NIEUWSBRIEF

Wanneer u het interessant vindt mij te volgen kun u zich opgeven voor de gratis digitale nieuwsbrief die ik binnenkort ga starten. Dit kan zeer eenvoudig door mij een email of briefje te sturen met een kort bericht dat u belangstelling heeft om de nieuwsbrief vrijblijvend te ontvangen, inclusief uw mailadres of woonadres, uw voorletters, achternaam en evt. uw voornaam. Ik stuur u de nieuwsbrief graag toe!

BEREIKBAARHEID

Mocht u belangstelling hebben voor één van bovenstaande diensten, dan kunt u voor meer informatie, inspiratie en/of een prijsopgave contact opnemen met seniorencoach-praktijk ‘Zorg voor Gouden Jaren’.  U kunt Roos de Graaf bereiken via het telefoonnummer 06-14188671 (evt. boodschap inspreken) en via het emailadres info@zorgvoorgoudenjaren.nl 

Wanneer u liever papieren post stuurt dan is het postadres: Heemskerklaan 38, 1412CJ in Naarden. Roos gaat graag met u in gesprek en neemt dan zo spoedig mogelijk en geheel vrijblijvend contact met u op.

Kent u iemand of een organisatie voor wie dit óók interessant is, dan stel ik het zeer op prijs wanneer u deze informatie wilt delen. U kunt ook zijn/haar telefoonnummer of email-adres inclusief voorletters, achternaam en eventueel de voornaam aan mij doorgeven. Dan zal ik zelf z.s.m. contact opnemen.

IN DE PERS

MARGRIET (landelijke leesblad dat wekelijks verschijnt)

In de zomer van 2019 heeft Roos een bijdrage geleverd aan het landelijke weekblad Margriet, nummer 31 d.d. 18-25 juli 2019. In die uitgave is een leesdossier opgenomen met de titel: “Gezond ouder worden? Ja, graag! Leuk ouder worden? Nog liever!”

Op bladzijde 79 geeft Roos als seniorencoach een zestal zinvolle tips voor een optimistisch, vitaal en (nog) leuker leven.

NAARDERNIEUWS (plaatselijke krant die wekelijks verschijnt)

In het najaar van 2016 heeft Roos de Graaf de pers gehaald doordat zij haar persoonlijke verhaal deelde tijdens een grote plaatselijke bijeenkomst van ondernemers en maatschappelijke instellingen/organisaties. Roos vertelde dat uit onderzoek blijkt dat senioren het het meest belangrijk vinden dat hun mentaal welbevinden verbeteren kan. Voorts vertelde zij dat zij al vanaf 2010 dit resultaat behaalt door voor senioren culturele uitstapjes (films) te verzorgen en coördineren. Dat zij tijdens die uitstapjes merkt dat ouderen zó graag zich nog meer gesteund en gehoord willen voelen. Hun verhaal willen vertellen. Hun levensverhaal. Meer betrokken willen worden bij de maatschappij. Ouderen geven aan dat dit van méér belang is dan dat de zorg tot in de puntjes voor hen geregeld wordt. Landelijk onderzoek toont dit ook aan.

Nadat Roos binnen bovengenoemde bijeenkomst vertelde over het nieuwe en trendy beroep SeniorenCoach, haar visie op ouderen, haar missie, de problemen en wensen waar ouderen vandaag de dag mee leven en dat haar diensten daarop aansluiten, besloot de hoofdredacteur van een aantal huis-aan-huisbladen in Naarden, Bussum en Muiden een serie artikelen over ‘Eenzaamheid’ te gaan starten. Het artikel waarin een weergave staat van het interview met Roos is de opening van deze reeks. Eenzaamheid betreft een onderwerp dat wat haar betreft enorm leeft en waar de gehele maatschappij bij betrokken is. Wanneer u het leuk vindt om het artikel te lezen kunt u het openen door op onderstaande link te drukken of de letters van de link geheel over te typen in de lege zoekbalk van uw internetprogramma:

http://paper.naardernieuws.nl/open/99ec664a#p13

Wanneer u liever een papieren exemplaar van dit leuke artikel met foto ontvangt, kunt u dit bij mij aanvragen en dan stuur ik het graag per post naar u toe of stop het in uw brievenbus.

Alhoewel dit artikel slechts een deel vertelt van de thema’s waar ik me vooral op richt binnen mijn bedrijf, ben ik uiteraard heel erg blij met de publicatie, de foto en de verwijzing op de voorpagina. Op deze manier kan ik laten blijken dat ouderen ertoe doen!